miercuri, 10 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4649 ha
Intravilan: 164 ha
Extravilan: 4485 ha
Populatie: 3869
Gospodarii: 1295
Nr. locuinte: 1295
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Asezarea geografica:
Localitatea Conteşti este aşezată în partea de sud a judeţului Teleorman, pe DJ 506
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Cultură mare vegetală
Legume
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Societăţi comerciale cu capital privat, cu obiect de activitate - agricultură şi circulaţia mărfurilor
Obiective turistice:
Popas turistic Fereşteanu
Monument istoric "Ruinele Bisericii Sfântul Nicolae"
Evenimente locale:
2 bâlciuri anuale: Florii şi Vinerea Mare - 14 octombrie
Facilitati oferite investitorilor:
Se pot acorda suprafeţe de teren în arendă, de la populaţie pentru înfiinţare sere şi solare ecologice (legumicultură)
Proiecte de investitii:
Proiect integrat: alimentare cu apă şi canalizare menajeră
Reabilitare cămin cultural
Înfiinţare Centru îngrijire persoane vârstnice
Împădurire suprafaţă de 40 ha